Wingman Operations

Geef je strategie een hoge vlucht

Een strategie uitwerken is niet de uitdaging. Wél die strategie met succes integreren en uitvoeren. Wij weten van aanpakken en daardoor neemt je strategie een hoge vlucht. Dát verschil voel je meteen.

Een strategisch goed voorbereid bedrijf mikt altijd hoger.
Met Wingman heb je een financieel, strategisch én operationeel specialist aan je zijde die plotse duikvluchten voorkomt.

wingman-operations-watbiedtoperations

Wat biedt Wingman Operations?

We bestuderen alle prestaties

Door deze overall performance study zien we wat in de uitvoering van de strategie werkt en wat niet.

We vergelijken je prestaties met de sector

Aan de hand van duidelijke performance indicators en publieke databronnen over concurrerende bedrijven laten we zien of jij in de sector een hoog- of laagvlieger bent.

We onderzoeken alle operationele facetten

Ons doel is te komen tot een performante business planning, verhoging van de productiviteit, besparing van de kosten en transparant aankoopbeleid.

We stellen concrete actiepunten voor

Soms zal het confronterend zijn, als we voorstellen om je business anders aan te pakken, de kosten kritischer te bekijken of het aankoopbeleid scherp in de gaten te houden. Maar zulke concrete actiepunten stellen je in staat om een veel hoger operationeel rendement te halen.

We geven advies voor overnames en funding

Een bedrijf overnemen of integreren kan een goed idee zijn. Maar het wordt pas briljant als je er ook voldoende geld voor hebt. Wij gaan de mogelijkheden na en adviseren voor een gezonde financiering van je investering.

Wat zijn de voordelen van Wingman Operations?

Je krijgt te zien waar de sterke en zwakke punten liggen

We meten de inefficiënte zaken niet op het gevoel, maar wel met data. En daardoor krijg je waardevolle voorstellen tot verbetering.

Je bent klaar voor woelige tijden

Crisissen zijn kansen, tenminste als je strategie goed naar je operationele activiteiten vertaald wordt.

Je hebt een klankbord

Je staat er niet alleen voor en krijgt advies van een externe partij. Daardoor hoor je niet alleen de stem van binnen je bedrijf. Door met Wingman te overleggen weet je waar problemen zich situeren maar ook waar de kansen voor het grijpen liggen.

wingman-operations-voordelen

Wingman Operations voor jouw bedrijf?

Start your engines

Wil je met jouw bedrijf een hoge vlucht nemen? Dan heb je een klare kijk nodig. Op de cijfers, strategie en horizon van je bedrijf. Je loopt snel het risico je blind te staren en niet het complete plaatje te zien.