Wingman Flightplan

Eindelijk een duidelijk doel voor ogen

Weet je niet welke richting je bedrijf volgt, dan heb je een duidelijke strategie nodig. Wij werken die uit en houden de resultaten in de gaten.
Liefst 80 procent van alle bedrijven heeft geen strategie. Maar om je succes te verdienen, heb je echt wel een strategie nodig. Het gevolg? Bij het minste onheil wijken ze van hun koers af. Maar ze beseffen dat niet, want ze hebben geen duidelijk doel.

Voorkom daarom dat jij de richting kwijt raakt.
Wingman stelt samen met jou en je team een strategie op waaraan je de reële toestand telkens weer kunt toetsen

We dagen jou uit met vragen zoals:

Heb je een strategie nodig?

Heb je wel een strategie?

Wat is je strategie dan?

Wat zijn de resultaten van die strategie?

Is je strategie duurzaam in de tijd?

Geeft je strategie je een voordeel tegenover concurrenten?

Wordt dat voordeel groter met de tijd?

Zit iedereen in de organisatie op dezelfde lijn?

Doe je wel wat je zegt te gaan doen?

Is je bedrijf aan verandering toe?

Waarom heb jij je focus nog niet beperkt?

En bieden jou inzichten in waarom bovenstaande vragen zo belangrijk zijn.

Wij helpen je strategie scherp te stellen. Maar we implementeren je strategie ook. Weet je trouwens dat de meeste bedrijven die met een heldere strategie gaan werken, na twee jaar tijd hun winst verdubbelen?

wingman-flightplan-watbiedthetflightplan

Wat biedt het Wingman Flightplan?

We helpen je om duidelijke doelen te stellen

Gewoon je vak volop kunnen uitoefenen volstaat niet. Je moet weten waarom je dat doet en waar het je naartoe leidt. Samen met Wingman is het makkelijker om je doelen vast te leggen.

We werken een strategie uit

Door te focussen op een duidelijk doel kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. We definiëren niet alleen de strategie, we leggen ook de basis voor een strategische financiële evaluatie en rapportering.

We maken je bedrijf compatibel met de strategie

Lijkt de strategie te hoog gegrepen? Vaak komt het erop aan de verschillende afdelingen beter op elkaar te laten inspelen. Wij maken een framework om de motor op gang te brengen.

We maken prognoses

Zodat je na verloop van tijd weet of je bedrijf boven of onder de verwachtingen presteert. Meteen zie je dan ook waar je kunt bijsturen.

We kijken uit naar overnames en integraties

Maakt groeien deel uit van je strategie? Maar lukt dat niet alleen door organische groei? We gaan consequent op zoek naar mogelijke overnames en integraties. Niet door toevallige ontmoetingen, wel

Wat zijn de voordelen van het Wingman Flightplan?

  • Bepaal jouw koers, blijf op koers en raak niet zomaar op de dool.
  • Je hebt duidelijke doelen en kunt daardoor iedereen beter motiveren om naar die doelen toe te werken.
  • Je weet wat je slagkracht is op momenten waarop zich onverwachte kansen aanbieden.
wingman-flightplan-voordelen

Een Wingman Flightplan voor jouw bedrijf?

Start your engines

Wil je met jouw bedrijf een hoge vlucht nemen? Dan heb je een klare kijk nodig. Op de cijfers, strategie en horizon van je bedrijf. Je loopt snel het risico je blind te staren en niet het complete plaatje te zien.